Szakmai tapasztalataim és terepjárásaim

A pszichológusi munkában az eredményes és hiteles segítő folyamathoz két dolgot kell tudnunk jól használni: a szaktudásunkat (tapasztalatok és tudásanyag), és a saját személyiségünket. Mindkettőt alaposan ismernünk, értenünk, kezelnünk, fejlesztenünk, és összehangoltan alkalmaznunk kell ahhoz, hogy megvalósulhassanak pácienseinkkel/klienseinkkel kitűzött céljaink. Ha megengednek ide kapcsolódóan...
read more

Szakirodalmi ajánló

Mesés alap-szakirodalom Mese és terápia kapcsán Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben – meseelemzések – párkapcsolat – meseterápia. Wesley János, 2012. Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben. Új Mandátum Könyvkiadó, 2006. Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina Kiadó Kft. 2013. Bly, Robert: Vasjankó (Európa, 2000)...
read more

Összefoglaló beszámoló az első Meseversum® Integratív Meseterápiás “Táltosparipa 5 lába®” csoport munkájáról – 2012-2013.

Összefoglaló beszámoló az első Meseversum Integratív Meseterápiás Táltosparipa 5 lába® csoport munkájáról [1] A “Táltosparipa 5 lába” csoportok bővebb tematikája itt olvasható. Erre a programra van felfűzve minden ebben a témában indított csoport munkamenete. Az alábbiakban az első ilyen csoportunk munkája kerül ismertetésre.  Vezetők: Csábi Orsolya okl. pszichológus, integratív...
read more

Meseversum® Integratív Meseterápiás esettanulmány: egyéni és csoportos munka ötvözése – GL esete

Dániel[1] királyfi esete Az alábbi esetbemutatással azt a folyamatot szeretném bemutatni, amikor egy egyéni pszichológiai munka kiegészül meseterápiás és csoportterápiás módszerekkel, ezen keresztül felsorakoztatva egy komplex integrált pszicho- és meseterápiás módszertant, amivel gyakorlatilag több esetben is dolgozom[2], és amelynek tudományos kidolgozásáról szól a kutatásom.  Dániel, 29 éves,...
read more

A deszkavári királyfi (Nemtudomka) meséje

(székely népmese, Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág I.) Hol volt, hol nem volt, én úgy hallottam, hogy Szittyaországban volt egy király, s annak egy szép kis fiacskája, akit Dánielnek hívtak. A királynak egyszer háborúba kellett menni, s a kicsi Dánielt az udvarmester gondjára bízta, mert a királyné nem élt, éppen azon az éjen halt meg, amikor Dániel született. De hogy szavamat össze ne...
read more


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com