Szakirodalmi ajánló

Mesés alap-szakirodalom

Mese és terápia kapcsán

 1. Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben – meseelemzések – párkapcsolat – meseterápia. Wesley János, 2012.
 2. Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben. Új Mandátum Könyvkiadó, 2006.

 1. Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina Kiadó Kft. 2013.
 2. Bly, Robert: Vasjankó (Európa, 2000)
 3. Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton lévőknek – Életfordulók meséi. Magvető Kiadó, 2013.
 4. Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Magvető Kiadó, 2010.
 5. Csöpel Láma – Kovács Imre Barna: Titkos tanítások a magyar mesékben. Belső Ösvény, 2006.
 6. Estes, Clarissa Pinkola: Farkasokkal futó asszonyok. Édesvíz, 1996.
 7. Fischer Eszter: A népmese és a gyermeki tudattalan. Eső IV. évf. 2. szám In www.vfmk.hu/vfek/Irodalom/fischer/fischer01.htm, 2005.január 20.
 8. Fordulópont 4. – Mint a mesében. PONT Kiadó, 1999.
 9. Fordulópont 30. – Hol nem volt? PONT Kiadó, é.n.
 10. Fordulópont 39. – Sorsunk mesekönyve? PONT Kiadó, é.n.
 11. Fordulópont 46. – A mese világnyelve? PONT Kiadó, é.n.
 12. Fordulópont 56. – …ami mögötted marad? PONT Kiadó, é.n.
 13. Fordulópont 63. – A mese híd szerepe. PONT Kiadó, 2014.
 14. Honti János: A mese világa. „Gyorsuló idő” Magvető Kiadó, Budapest, 1962.
 15. Kádár Annamária: Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk Kiadó, 2012.
 16. Korbai Hajnal (szerk.): Az aranytök. Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek. L’Harmattan, 2010.
 17. Korbai Hajnal (szerk.): Lotilko szárnyai. L’Harmattan, 2010.
 18. Marie-Louise von Franz: Archetípusos minták a mesében. Édesvíz, 1998.
 19. Marie-Louise von Franz: Az árnyék és a gonosz a mesében. Európa, 1998.
 20. Marie-Louise von Franz: Női mesealakok. Európa, 1992.
 21. Müller, Paul Emanuel: Figyelem és szeretet. Útmutató mesék. Ursus Libris, 2005.
 22. Pap Gábor (szerk.): Csodakút. Pontifex Kiadó, 1994.
 23. Pápes Éva: Királylányok, tündérek, boszorkányok – A nő három arca a mesében. L’Harmattan, 2013.
 24. Peseschkian, Nossrat: A tudós meg a tevehajcsár. Helikon,1991.
 25. Pressing Lajos: Az élet vize. Szellemi tanítások a magyar népmesékben II. Pilis-Print, 2011.
 26. Pressing Lajos: Égigérő fa. Szellemi tanítások a magyar népmesékben I. Pilis-Print, 2009.
 27. Ranschburg Jenő: A tündérmesék lélektanából. Eső IV. évf. 2. szám In www.vfmk.hu/vfek/Irodalom/ranschburg/ranschburg01.htm, 2005.január 20.
 28. Váry Annamária: A Hamupipőke-szindróma. Mesék a párkapcsolatról és az önismeretről. in: Járó Katalin: Sors mint döntés I. Helikon Kiadó, 2005. 338.
 29. Verena Kast: Férfi és nő a mesében. EuroAdvice, 2002.
 30. Vincze László: A mese értelmezése a legújabb pszichoanalitikus irodalomban. In Kritika 1986./6. 10-11.

 

Egyéb irodalom a mesék kapcsán:

 1. Banó István: A népmese mint népköltészeti műfaj. In. Magyar Néprajz V. kötet. Akadémiai Kiadó, 1988. 19-36.
 2. Berze Nagy János: Égig érő fa. TIT Baranya megyei Szervezete, 1958.
 3. Berze Nagy János: Magyar Népmese Katalógus II. kötet, Baranya Megye Tanácsa, Pécs, 1957.
 4. Biczó Gábor: A mese hermeneutikája. In. Bálint Péter (szerk.): Közelítések a meséhez. Didakt Kiadó, 2003. 9-33.
 5. Bódis Zoltán: Mese és szakrális kommunikáció. In. Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Didakt Kiadó, 2003. 137-160.
 6. Bodrogi Tibor szerk.: Documentatio Ethnographica 2. szám. Strukturális Folklorisztika Tanulmányok I. (Hoppál Mihály és Voigt Vilmos összeállítása), MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, Damjanich Múzeum, Szolnok, 1971.
 7. Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Akadémia Kiadó, 2003.
 8. Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, motívumok. Kijárat, 1997. Második kiadás: Didakt, 2002. (Itt rengeteg további szakirodalom található)
 9. Czimer Györgyi: A nő titkai. A női beavatás útja a magyar népmesék világában. Bioenergetic Kiadó, 2010.
 10. Darnton, Robert: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
 11. Dömötör Tekla: Mese és monda. In. A magyar folklór. Osiris Kiadó, 1998. 281-283.
 12. Erdész Sándor: A mese és hiedelemvilág kapcsolata. In. Magyar Néprajz V. kötet. Akadémiai Kiadó, 1988. 79-101.
 13. Fordulópont 44. – Mesék várai. PONT Kiadó, é.n.
 14. Fordulópont 55. – Mentés másért? PONT Kiadó, é.n.
 15. Fordulópont 57. – Szülők védelmében. PONT Kiadó, é.n.
 16. Fordulópont 59. – Gyógyító erők? PONT Kiadó, é.n.
 17. Fordulópont 60. – Vissza a valósághoz. PONT Kiadó, é.n.
 18. Görög-Karády Veronika: Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. L’Harmattan, 2006.
 19. Hermann Zoltán: A mese archeológiája (Propp meseelmélete). In. Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Didakt Kiadó, 2003. 101-109.
 20. Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája. Osiris- Századvég, 1995.
 21. Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan, 1995.
 22. Vámos Ferenc: Kozmosz a magyar mesében. Főnix Kiadó, 2006.
 23. Voigt Vilmos: A mese felfedezése. A szaktudományos mesekutatás eredményei. A mese elterjedése és területi típusai. A mese történetének kezdetei. A „mese” név és a mese műfaja. A magyar népmese műfajai. In. A magyar folklór. Osiris Kiadó, 1998. 221-231., 242-245.

 

 


Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com